O mnie

... na ludzi może liczyć ten tylko,
kto liczy się z ludźmi.

Wykształcenie wyższe - licencjat: Administracja w UE; magisterium: Zarządzanie

Zawód wykonywany - doradca finansowy (uprawnienia KNF); operator elektronicznego przetwarzania danych

2003- 2007 - członkini Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście Centrum,

2006 r. - twórca i Prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KLON;
Inicjator powstania Uniwersytetu III Wieku pod hasłem Zdrowy i bezpieczny Senior, pod Honorowym Patronatem prof. dr hab. Jana Miodka ;

2006 r. - współpraca z małżonką Prezydenta RP - Marią Kaczyńską i Kancelarią Prezydenta RP promującą profilaktykę i działalność ponad podziałami politycznymi w ramach ogólnopolskiej kampanii Wybierz Życie

2009 r. - Prezes Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów przy Instytucie Onkologii w Gliwicach

2007 -2009 - Dyrektor Biura Poselskiego Nelli Rokity-Arnold

2014 - autorka kampanii regionalnej na rzecz wykorzystania istniejących linii trasy kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry i z powrotem przez Zagłębie do Katowic - kampania zakończona sukcesem

2014 - Inicjator na rzecz obrony przed likwidacją 100 - letniego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Współautorka Strategii Województwa Śląskiego, Ochrony Środowiska, pierwszej w Polsce Strategii Przyrody oraz Strategii Transportu
Inicjatorka programu: Zdrowa Gmina XXI w. - ekologia i zdrowie zgodnie ze standardami UE
Inicjatorka Śląskiego Festiwalu Zdrowia w tym VI edycji Śląskiej Wiosny i Jesieni ze Zdrowiem Promotor prewencji i zdrowego stylu życia w innych regionach w Polsce

Prywatnie: od 23 lat żona Jurka Dziuka, matka czwórki dzieci - Ani i Madzi (18 i 20) oraz Piotra i Pawła (16 i 12) - prymusów i uzdolnionych uczniów szkół muzycznych

 
- organizatorka koncertów charytatywnych i aukcji na rzecz osób chorych i potrzebujących, włączanie w tę akcję dzieci i młodzieży i tworzenie wolontariatu

- organizatorka konferencji i okolicznościowych dla określonych grup społecznych

- organizatorka pikników dla dzieci i młodzieży

- od najmłodszych lat empatyczna, szczególnie uwrażliwiona na potrzeby innych

- propagatorka zdrowego stylu życia, organizatorka Przemarszów Różowej Wstążeczki w Województwie Śląskim połączonych z konferencjami znanych europejskich autorytetów

- promotorka wartości rodzinnych wśród młodzieży.

- promotorka zdrowego trybu życia i organizatorka konferencji multimedialnych prowadzonych przez uznane autorytety lekarskie, skierowanych do młodego pokolenia (propagowanie walki z narkomanią i innymi używkami wśród dzieci i młodzieży) oraz do seniorów - tu celem jest propagowanie i przestrzeganie przed zagrożeniami chorobami cywilizacyjnymi.

- wyróżnia się szczególną dbałością o wyrównywanie szans dzieci z rodzin wykluczonych

- przez organizację spotkań i festynów w Miejskiej Bibliotece propaguje zdrowy rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, upowszechnia czytelnictwo, kładzie nacisk na wdrażanie zasad dobrego wychowania

- pod hasłem: Zdrowa mama + zdrowy tata + zdrowe dziecko= zdrowa rodzina
propaguje bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn

- upowszechnia kulturę fizyczną i sport przez inicjowanie różnego rodzaju rozgrywek, m.in. piłki plażowej, Biegu Narciarskiego Doliną Dramy oraz biegu ekologiczno - profilaktycznego

- działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijana kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami (nawiązywanie kontaktów z Ukrainą, Rumunią, Niemcami)

- współinicjatorka ścieżki narciarskiej i skateparku w Tarnowskich Górach

- włączanie się w akcję "Sprzątanie Świata" uwieńczone posadzeniem symbolicznych klonów

- sprowadzenie do Tarnowskich Gór TVP i nagranie wakacyjnego odcinka "ZIARNO" w 2006r. promujący region Śląska w świecie - potrafi pokonywać wszelkie przeszkody dla dobra i poprawy zdrowia społecznego. Nie zraża się niepowodzeniami

- posiada zdolności kierownicze umie organizować duże przedsięwzięcia włącza w nie inne organizacje i instytucje samorządowe i państwowe

- laureatka Nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry statuetki "Srebrne Skrzydło" 2006r. za wybitna działalność społeczną na rzecz środowiska

- Twórca Śląskiej Wiosny i Jesieni ze Zdrowiem oraz Śląskiego Festiwalu Zdrowia w celu propagowania profilaktyki połączonej z ekologią w ramach programu Zdrowa Gmina XXI Wieku

- upowszechnianie badań mammograficznych w mammobusie oraz badań jelita grubego w regionie. Promowanie bezpłatnych badań dla kobiet i mężczyzn zalecanych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia.

- pomoc osobom jak i rodzinom dotkniętych chorobą nowotworową. Wspieranie osób oczekujących pomocy przy przezwyciężaniu nowotworów jak i innych chorób cywilizacyjnych

- promowanie regionu poprzez liczne artykuły w Dzienniku Zachodnim, Gwarku, Gościu Niedzielnym i w innych czasopismach oraz w TVP Info